شنبه, 29 مهر 1396
چهاردهمین نشست شورای تحقیقات در مؤسسه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، چهاردهمین نشست شورای تحقیقات موسسه در سال 95 با حضور دکتر بازرگان رئیس موسسه، دکتر دواتگر و دکتر رضایی معاونین ایشان و رؤسای بخش های تحقیقاتی در محل سالن شورای موسسه برگزار شد.

در این جلسه، ارائه گزارش وضعیت پروژه ها و گزارش های نهایی و همچنین بررسی طرح های تحقیقاتی مرتبط با برنامه راهبردی موسسه از اولویت های مورد بحث بود.

    


ایجاد شده توسط بخش خدمات فنی و تحقیقاتی- واحد IT
نمایش تعداد بازدیدها : 258

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8