شنبه, 29 مهر 1396
در یكصد و سیزدهمین جلسه كمیته علمی- فنی مؤسسه: تأكید بر ضرورت تعجیل در بررسی و داوری طرح ها در كمیته تخصصی

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، یکصد و سیزدهمین جلسه کمیته علمی– فنی در تاریخ چهاردهم دی ماه 1395 در سالن شورای تحقیقات موسسه با حضور نمایندگان کمیته علمی فنی از بخش های ستادی، مراکز تحقیقات کشاورزی و معاونت های اجرایی و ریاست محترم موسسه آقای دکتر بازرگان برگزار شد.

جلسه با توضیحات آقای دکتر دواتگر رئیس کمیته علمی – فنی در خصوص 5 عنوان پروژه ای که در دستور جلسه پیشنهاد شده بود، آغاز گردید.

در این جلسه، پروژه هایی از بخش های ستادی آزمایشگاه، تناسب اراضی، آبیاری و تغذیه که از مراکز تحقیقات کشاورزی مازندران، قزوین، هرمزگان و جیرفت ارسال شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید نتایج نهایی پس از جمع بندی نظرات اعضا توسط دبیر کمیته علمی فنی به بخش های ستادی ارسال شود.

در پایان ارائه پروژه ها، دکتر بازرگان بر ضرورت تعجیل در بررسی و داوری طرح ها در کمیته تخصصی بخش توسط داوران و اعلام نتایج به مجریان مراکز تأکید نمودند.

جلسه با ارائه پروژه های پیشنهادی از بخش های ستادی جهت ارائه به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناواران کشور ادامه پیدا کرد.

    

ایجاد شده توسط بخش خدمات فنی و تحقیقاتی- واحد IT
نمایش تعداد بازدیدها : 299

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8