شنبه, 29 مهر 1396
دوازدهمین جلسه شورای تحقیقات در مؤسسه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، دوازدهمین جلسه شورای تحقیقات با حضور دکتر بازرگان رئیس موسسه، دکتر سعادت قائم مقام رئیس موسسه، دکتر دواتگر و دکتر رضایی معاونین ایشان و رؤسای بخش های تحقیقاتی برگزار شد.

در این جلسه، مقرر شد طرح های ویژه دستاورد محور موسسه در کمترین زمان ممکن، برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارسال شوند. همچنین گزارش های نهایی ارائه شده در موسسه بررسی شده و جهت ارتقای سطح گزارشات ارائه شده، راهکارهایی داده شد.

در ادامه، توضیحاتی در خصوص ضرورت و اهمیت وجود دفتر تلفیق و اهداف آن بیان شد و از مهمترین اهداف به نهادینه کردن جامع نگری و برنامه محوری در تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب و برخورد سیستمی با چالش های پیش رو مدیریت پایدار خاک و آب اشاره شد.

در جلسه شورای تحقیقات با حضور تمامی اعضا، از بارگذاری برنامه مدیریت تحقیقات خاک و آب در وبسایت موسسه رونمایی شد.

در پایان جلسه، پس از بررسی وضعیت طرح های تصویب شده در گردهمایی شهریورماه 95، دکتر بازرگان گزارشی از سفر به کشور هندوستان را ارائه کردند.

    

ایجاد شده توسط بخش خدمات فنی و تحقیقاتی- واحد IT
نمایش تعداد بازدیدها : 246

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8