يکشنبه, 29 دی 1398
جلسه بررسی گزارش پیشرفت كار دو طرح تحقیقاتی مربوط به برنامه شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه و برنامه شناخت و مدیریت كربن آلی خاك مورخ 1398/10/9

ارائه گزارش دو سال اجرای طرح " ارزیابی فنی و اقتصادی کاربرد توام کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر تولید محصول در تناوب های زراعی مختلف در کرت های ثابت" و طرح "مدیریت مصرف عناصرغذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و ارزیابی کیفیت خاک در کشاورزی حفاظتی" از طرح های برنامه شناخت و مدیریت کربن آلی خاک از مجموعه برنامه های مصوب برنامه استراتژیک پایدار منابع خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب در تاریخ 1398/10/09 با حضور مجریان مسئول طرح های تحقیقاتی و اعضای بخش در سالن جلسات ستاد موسسه رأس ساعت 9 صبح برگزار گردید.

ابتدا آقای دکتر بلالی رییس بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه با عرض خیرمقدم و با بیان کلیاتی از روند تدوین برنامه های مذکور و طرح های ذیل آن ها که با مشارکت محققین استانی و ستادی برای پاسخگویی به چالش های کشور به تصویب رسیده را یادآور شده و پایش و نظارت بر انجام پروژه ها را تا رسیدن به نتایج مطلوب ضروری دانستند.

ایشان برگزاری این جلسات را در راستای نظارت بر اجرای طرح ها و رفع نواقص ضروری دانسته و اهتمام جدی مجریان طرح ها و پروژه ها را در انجام پژوهش ها و ارائه بموقع گزارش های سالانه خواستار شدند.

در ادامه اولین گزارش توسط آقای دکتر فرهاد مشیری، مدیر برنامه شناخت و مدیریت کربن آلی خاک و مجری مسئول طرح " ارزیابی فنی و اقتصادی کاربرد توام کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر تولید محصول در تناوب های زراعی مختلف در کرت های ثابت" و دومین گزارش توسط آقای دکتر پیمان کشاورز معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و مجری مسئول طرح "مدیریت مصرف عناصرغذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و ارزیابی کیفیت خاک در کشاورزی حفاظتی" بصورت جامع ارائه شد.

ضرورت و اهداف طرح و نتایج به دست آمده، سطح همکاری مجریان و کیفیت اجرای پروژه ها، وضعیت اعتبارات ارسالی، درصد تحقق پیشرفت پروژه ها نسبت به میزان مورد انتظار، نقاط ضعف و قوت پروژه های اجرا شده، نواقص اجرا و امکانات محل های اجرا و پیشنهادات لازم در جهت بهبود هرچه بیشتر امر ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس جلسه پرسش و پاسخ بین حاضرین و مجریان مسئول طرح ها برگزار و پیشنهادات ارزشمندی نیز در روند اجرای طرح ها از طرف حاضرین بیان گردید.

1. پیگیری مستمر مجریان مسئول برای انجام دقیق پروژه ها و دریافت نتایج قابل اطمینان و گزارش کتبی نواقص موجود برای پیگیری های بعدی

2. هماهنگی بیشتر مجری پروژه، رؤسای محترم بخش های استانی و آزمایشگاه و نظارت مستمر رؤسای محترم بخش های استانی در انجام پروژه ها

3. تحلیل گزارش ها با حضور مجریان استانی

4. تقدیر از آقای دکتر حسن حقیقت نیا و سایر همکاران استانی که اهتمام بیشتری در اجرای هرچه دقیق تر و کامل تر پروژه ها و ارسال گزارشات داشته اند

5. بکارگیری همکاران ترویجی برای بررسی پذیرش اجتماعی طرح ها در حین اجرای آن ها

6. بکارگیری متخصصین اقتصاد در معرفی تیمار برتر آزمایشات

7. بارگزاری گزارش اجرای پروژه ها با تأکید بر نقاط مثبت و منفی آن ها جهت مشاهده همه همکاران مجری در سایت موسسه

8. ارسال اعتبار مطابق با میزان پیشرفت پروژه ها و امکانات موجود

9. اصلاح اعتبارات مطابق با تورم

10. در صورت نیاز تغییر مجری در صورت عدم توانایی و یا انگیزه کافی برای ادامه اجرای پروژه هانمایش تعداد بازدیدها : 175

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8