يکشنبه, 24 آذر 1398
ثبت افتخاری دیگر در مؤسسه تحقیقات خاك و آب
به همت محققان مؤسسه تحقیقات خاک و آب و با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برای اولین بار در حوزه آبزی پروری، دانش فنی "مکمل زیستی باکتری فسفاتی برای مزارع پرورش ماهیان گرمابی" در اداره ثبت اختراع به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب به نقل از آقای دکتر علیرضا فلاح عضو هیئت علمی بخش تحقیقات بیولوژی خاک مؤسسه تحقیقات خاک و آب و مخترع دانش فنی مکمل زیستی باکتری فسفاتی برای مزارع پرورش ماهیان گرمابی، این دانش فنی با همکاری آقای دکتر محمودی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، آقای مصطفی آرمنده دانشجوی دکتری رشته شیلات در حوزه آبزی پروری در اداره ثبت اختراع به مدت 20 سال به ثبت رسید.
آقای دکتر فلاح گفت: دانش فنی فوق نتیجه تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مشترک بین موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و دانشگاه تربیت مدرس می باشد. هـدف از ایـن تحقیق، بدست آوردن گونه ها و سویه هاي بومی باکتری هايی مفید از استخرهای پرورش ماهیان گرمابی برای اولین بار در کشور بـوده اسـت کـه طـی فرآیند دقیق جداسازي و غربالگري انتخاب شده و کارایی آن ها در افزایش فسفر محلول در آزمایشگاه و همچنین رهاسازی فسفر از رسوبات استخرهای پرورشی در شرایط شبیه سازی شده مزارع پرورش ماهیان گرمابی به اثبات رسیده است.
دکتر فلاح افزود: این مکمل زیستی حاوی تعداد بسیار زیادی از باکتری های مفید جدا شده از مزارع پرورش ماهیان گرمابی است. این باکتری ها دارای توانایی انحلال ترکیبات مختلف نامحلول فسفات هستند که قابلیت رشد در دامنه پارامترهای محیطی اپتیمم ماهیان گرمابی را (دما، پی اچ و شوری) دارند. برای بهبود دسترسی فسفات در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی به کمک این مکمل زیستی لازم است به ازای هر هکتار از استخر یک لیتر از مکمل زیستی را به حجم مناسبی از آب استخر مزارع پرورش ماهیان گرمابی اضافه و به سطح استخر پاشیده شود.
ایشان بهبود دسترسی فسفر محلول به وسیله انحلال ترکیبات نامحلول فسفر تجمع یافته در رسوبات، کاهش ورود عناصر سمی و سنگین نظیر کادمیوم از طریق کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفره و افزایش حفاطت از محیط زیست، زنجیره غذایی و تولید ماهی سالم (ارگانیک) و کاهش تجمع مواد آلی در رسوبات به واسطه کاهش مصرف کودهای آلی را از مزایاي حاصل از کاربرد این مکمل زیستی برشمرد.

 

نمایش تعداد بازدیدها : 507

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8