دوشنبه, 22 مهر 1398
برگزاری مراسم پرسش و پاسخ همكاران و مسئولین مؤسسه تحقیقات خاك و آب
بنا بر سنت هر ساله صبح روز دوشنبه 1398/07/15 جلسه مشترک پرسش و پاسخ با حضور همکاران و رئیس و معاون برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی و رؤسای ادارات مالی و اداری در سالن اجتماعات مؤسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شد.
در این نشست سؤالات، پیشنهادات و نقطه نظرات همکاران موسسه و پاسخ مسئولین ذیربط در موضوعات و مسائل گوناگون از جمله اقدام شورای فرهنگی در راستای مسائل و امور رفاهی- ورزشی بالاخص تخصیص فضای ورزشی مناسب، تمهیدات لازم در امور رفاهی و استفاده همکاران از تسهیلات، مسائل مرتبط با نیروهای شرکتی شاغل در موسسه، لزوم ایجاد سازوکار جداسازی و تفکیک ضایعات کاغذ از محل کار همکاران، سرویس ایاب و ذهاب، خانه های سازمانی، بهره برداری از پروژه ساختمان جدید و استقرار نهایی بخش های تحقیقاتی در آن محل، جانمایی پارکینگ خودرو در مجموعه، دیوارکشی و حفاظ اطراف موسسه، تعویض تابلوی سردرب ورودی، محل عرضه محصولات و تعاونی رفاهی، روشنایی محوطه، اختصاص و تسهیل اخذ وام به همکاران، تعاونی مسکن همکاران و غیره از اهم موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح گردید.نمایش تعداد بازدیدها : 190

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8