دوشنبه, 22 مهر 1398
ششمین نشست شورای تحقیقات مؤسسه تحقیقات خاك و آب برگزار شد
ششمین نشست شورای تحقیقات مؤسسه خاک و آب به ریاست آقای دکتر هادی اسدی رحمانی رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب و با حضور دکتر حامد رضایی قائم مقام، دکتر مهرزاد محصص مستشاری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، رؤسای بخش های تحقیقاتی و پشتیبانی ادارات و واحدهای برنامه ریزی و اجرایی روز دوشنبه 1398/7/8 در سالن جلسات حوزه مدیریت این مؤسسه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، ارائه گزارش حوزه برنامه ریزی و پشتیبانی به عنوان دستور کار ششمین نشست شورای تحقیقات مؤسسه بود.
در این نشست آقای دکتر مهرزاد محصص مستشاری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین در جلسه، با اشاره به جلسه ابتدای سال جاری این حوزه در خصوص پیش بینی برنامه ها و بودجه بندی بخش های پژوهشی و واحدهای غیرپژوهشی و تنظیم تفاهم نامه فی ما بین افزود: براساس مصوبات جلسه مذکور مقرر بود گزارش پیشرفت کار پس از گذشت یک دوره ی شش ماهه در خصوص بخش های مختلف پژوهشی و غیرپژوهشی و واحدهای تابعه مؤسسه ارائه گردد.
بر همین اساس ابتدا آمار نیروهای انسانی و اداری مؤسسه در شرایط کنونی، پیش بینی بودجه بندی و اعتبارات بخش های پژوهشی و غیر پژوهشی و واحدهای تابعه در سال 1397 و 1398 و گزارش مالی محقق شده براساس پیش بینی های انجام شده در سال 1398 از مهم ترین رئوس مطالب ارائه شده توسط معاون برنامه و توسعه منابع انسانی مؤسسه بود.
نمایش تعداد بازدیدها : 197

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8