دوشنبه, 22 مهر 1398
بازدید فنی از طرح های تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات كشاورزی مؤسسه تحقیقات خاك و آب
به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب صبح امروز 8 مهرماه 1398 با حضور دکتر زلقی مشاور معاون وزیر در امور زراعت، دکتر مهرزاد محصص مستشاری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مؤسسه، دکتر فرهاد مشیری معاون بخش تحقیقات شیمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و مجری برنامه مدیریت کربن آلی خاک، دکتر ماهرخ رئیس بخش ذرت و نباتات علوفه ای مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و هیئت همراه و همچنین نمایندگانی از بخش های مختلف تحقیقاتی با هدف مشاهده و بررسی نتایج حاصل از پروژه های تحقیقاتی کشاورزی زیرمجموعه برنامه مدیریت کربن آلی خاک بازدید بعمل آوردند.نمایش تعداد بازدیدها : 122

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8