چهارشنبه, 30 مرداد 1398
انعقاد تفاهم نامه همكاری مشترك بین مؤسسه تحقیقات خاك و آب و مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل)

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب با عنایت به ضرورت همکاری­ های مشترک بین مؤسسه تحقیقات خاک و آب و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل) در ارتقاء توان تولیدی و نیز بهبود بهره وری منابع آب و خاک دشت سیستان در راستای پروژه انتقال آب به 46هزار هکتار از اراضی کشاورزی که با محوریت وزارت جهاد کشاورزی در دست اجرا بوده و دستور اکید مقام عالی وزارت مبنی بر ضرورت حضور فعال و نقش آفرینی همه ارگان ذیربط وزارت متبوع در راستای ارتقاء بخشی طرح مذکور این تفاهم نامه مشترک با موضوع "همکاری های علمی و فنی مشترک به منظور ارتقاء بهره وری منابع آب و خاک در پروژه آبیاری دشت سیستان"،  بین مؤسسه تحقیقات خاک و آب و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان منعقد گردید.

تشکیل کمیته مشترک به منظور ارتقاء تولید و افزایش بهره وری از منابع خاک دشت سیستان در راستای اهداف پروژه دشت سیستان با استفاده از امکانات، تجهیزات نیروی انسانی در اختیار و متناسب با چالش های پیش روی دشت سیستان، افزایش توان علمی کارشناسان، محققان و اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز در راستای اهداف پروژه مشاوره و هماهنگی در ظرفیت سازی و توسعه آزمایشگاه ­ها و امکانات و تجهیزات بخش خاک و آب، همکاری در تدوین پروژه های تحقیقاتی، از طرف مرکز تحقیقات از جمله مفاد تفاهم نامه 8 ماده ای بوده که به امضای آقای دکتر هادی اسدی رحمانی رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب و آقای دکتر محمدرضا نارویی راد رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان رسید.


    

نمایش تعداد بازدیدها : 129

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8