پنج‌شنبه, 27 تير 1398
بازدید معاون وزیر جهاد كشاورزی از مؤسسه تحقیقات خاك و آب

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب آقای دکتر خاوازی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به همراه آقایان دکتر محمودی معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان، آقای دکتر آزادی دستیار رئیس سازمان از پروژه در حال احداث مجتمع آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات خاک و آب بازدید به عمل آوردند. در این بازدید آقای دکتر هادی اسدی رحمانی رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب، دکتر محصص مستشاری معاون و آقای مهندس هادی مدیر پروژه ساختمان مذکور همراهی کردند. آقای دکتر خاوازی در این بازدید ضمن ابراز رضایت از روند پیشرفت کار در خصوص تأمین اعتبار برای ادامه پروژه مذکور دستور پیگیری فرمودند.  


   


نمایش تعداد بازدیدها : 297

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8