سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
نشست اعضای كارگروه طرح آبیاری دشت سیستان

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب نشست اعضای کارگروه طرح آبیاری دشت سیستان با حضور آقای دکتر ناصر دواتگر معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها و اعضای کارگروه از بخش های تحقیقاتی تشکیل، طبقه بندی و شناسایی خاک، اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی، ارزیابی اراضی و آبیاری و فیزیک خاک روز دوشنبه 1398/3/20 به منظور ارائه گزارش عملکرد و بررسی پیشرفت کار برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر دواتگر ضمن تشریح اهداف و اهمیت طرح به بیان جایگاه مؤسسه تحقیقات خاک و آب در اجرای طرح مذکور پرداخت. در ادامه آقای دکتر علیرضا ضیائی جاوید عضو هیأت علمی بخش تحقیقات تشکیل، طبقه بندی و شناسایی خاک و مدیر مطالعات صحرایی طرح؛ گزارش مفصلی از مراحل انجام عملیات میدانی و آزمایشگاهی ارائه داد و در پایان ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه ادامه اجرای پروژه تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لازم به یادآوری است طرح آبیاری دشت سیستان در سطح 46 هزار هکتار از اراضی دشت سیستان و به منظور افزایش بهره وری از آب و تأمین آب مطمئن برای رونق کشاورزی، بعد از سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت در سال 1393 به سیستان و بلوچستان تصویب و اعتبارات آن از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شد.


    


نمایش تعداد بازدیدها : 116

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8