جمعه, 3 خرداد 1398
برگزاری جلسه هم اندیشی توسعه كشت دانه های روغنی در مناطق دیم

جلسه هم اندیشی دستورالعمل های فنی روز دوشنبه 1398/2/9 و با حضور دکتر مختارپور مشاور معاون وزیر در امور زراعت برای توسعه کشت نشایی، دکتر ناصر دواتگر معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها، رؤسا و معاونین بخش های ذیربط، نمایندگانی از مؤسسات تحقیقاتی دیم، فنی و مهندسی کشاورزی، گیاه پزشکی، اصلاح و تهیه نهال و بذر، ثبت و کنترل گواهی بذر و نهال، در سالن جلسات حوزه مدیریت مؤسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب پیرو تأکید وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص توسعه کشت دانه روغنی در اراضی دیم و تدوین بسته های حمایتی از رونق تولید گیاهان روغنی، این جلسه هم اندیشی با حضور اعضاء کارگروه های تخصصی اقلیم های مختلف در مؤسسه تحقیقات خاک و آب برگزار گردید. مکان یابی اراضی دیم مستعد کشت دانه های روغنی و تهیه دستورالعمل های فنی و توصیه ای دانه های روغنی از مهمترین مسائل مطرح شده در جلسه مذکور بود. به همین منظور مقرر شد تا مؤسسه تحقیقات خاک و آب بر اساس اصلاحات فنولوژیکی گیاهی دانه های روغنی و داده های هواشناسی مکان های مستعد کشت دانه های روغنی در 19 استان مختلف کشور را به صورت نقشه اولیه تهیه و ارائه نماید. همچنین تهیه فرمت اولیه دستورالعمل های توصیه فنی کشت دانه های روغنی در مناطق دیم توسط مؤسسه تحقیقات دیم کشور به اشتراک گذاشتن آن بین سایر اعضاء به منظور اعمال نقطه نظرات در بندهای مربوطه از دیگر تصمیمات مطروحه در جلسه مذکور بود.


      

نمایش تعداد بازدیدها : 179

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8