يکشنبه, 24 آذر 1398
برگزاری كارگاه آموزشی در مؤسسه تحقیقات خاك و آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب به همت بخش تحقیقات تشکیل، طبقه بندی و شناسایی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب و با همکاری دانشگاه ییدا (LIeida) اسپانیا - دپارتمان خاک و محیط زیست و همچنین با همکاری دفتر امور بین الملل مؤسسه کارگاه آموزشی تحت عنوان "کشاورزی دقیق" روز دوشنبه 1398/1/26 در سالن اجتماعات مؤسسه تحقیقات خاک و آب و همزمان به صورت وب کنفرانس برگزار می گردد. در این کارگاه مباحث مربوط به کشاورزی دقیق توسط پروفسور خوزه آنتونیو مارتینز استاد دانشگاه ییدا مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.


 

نمایش تعداد بازدیدها : 463

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8