جمعه, 30 فروردين 1398
آخرین جلسه كمیته علمی- فنی مؤسسه تحقیقات خاك و آب در سال 1397 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب یکصد و پنجاه و سومین و آخرین جلسه کمیته علمی- فنی در سال 1397 با حضور اعضای این کمیته و با موضوع بررسی پروژه های 1- بررسی تأثیر ابعاد کرت بر مدیریت همزمان كسر آبشویی و راندمان کاربرد آب در شرايط شور (ارائه به­ صورت ویدئوکنفرانس) 2- پایش تغییرات کاربری اراضی کشاورزی اطراف مراکز استان های کشور با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (در بازه زمانی سال 1334 تا 1395) 3- انطباق داده های اطلاعاتي منتسب به واحدهای نقشه خاک اراضي آبي به نقشه های رقومی شده استان اصفهان 4- بازنگری و ارائه اطلس کلاس های تناسب کیفی اراضي جهت تدوین برنامه الگوی کشت استان اصفهان 5- تعیین کلاس های تناسب کمی اراضي جهت تدوین برنامه الگوی کشت محصولات زراعی و باغی در استان اصفهان برگزار شد.

در این جلسه پروژه های مذکور پس از ارائه توسط مجریان مربوطه و بحث و بررسی، مشروط به انجام اصلاحات مورد پذیرش قرار گرفت.


    


نمایش تعداد بازدیدها : 145

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8