جمعه, 30 فروردين 1398
اجرای فاز دوم طرح پایش كیفیت خاك های كشاورزی

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب به منظور اجرایی کردن فاز دوم طرح پایش کیفیت خاک های کشاورزی جلسه هماهنگی با حضور دکتر حامد رضایی رییس بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی و مدیر پروژه مذکور، دکتر سعید سعادت مجری مسئول و مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا، مهندس رسول میرخانی عضو هیأت علمی موسسه و مجریان استانی این پروژه به صورت وب کنفرانس برگزار شد.

پایش کیفیت خاک های کشاورزی با هدف رصد کردن تغییرات ویژگی ­های خاک های کشاورزی کشور از سال 1389 در قالب همکاری با معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد. با توجه به لزوم برخورداری از تغییرات فاز دوم پایش در پایگاه های شاهد، این پروژه از محل اعتبارات موسسه تحقیقات خاک و آب در سال 1399-1397 اجرا خواهد شد. بدین منظور جلسه هماهنگی اجرای فاز دوم پروژه پایش کیفیت خاک ­های کشاورزی در روز سه شنبه مورخ 1397/12/21 از طریق وب کنفرانس برگزار گردید. در این جلسه پس از ذکر سوابق و اهمیت پروژه توسط آقای دکتر رضایی و روش اجرای پروژه توسط مجری مسئول پروژه توسط آقای دکتر سعادت، عضو محترم هیأت علمی و مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا و آقای رسول میرخانی عضو هیأت علمی موسسه ارائه شد.


    


نمایش تعداد بازدیدها : 146

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8