دوشنبه, 5 فروردين 1398
بازدید مدیرعامل شركت خدمات حمایتی كشاورزی از مؤسسه تحقیقات خاك و آب

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب آقای مهندس حمید رسولی عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای مهندس شمس الدین ملازاده عضو هیأت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی و آقای مهندس علی علیزاده عضو هیأت مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی روز چهارشنبه 15 اسفند 1397 طی نشستی با آقای دکتر هادی اسدی رحمانی رئیس و آقای دکتر محمدحسین داوودی رئیس دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی مؤسسه تحقیقات خاک و آب ضمن آشنایی با فعالیت ها و دستاوردهای شاخص این مؤسسه، از بخش های مختلف از جمله بخش آزمایشگاه ها و بخش تحقیقات بیولوژی خاک از نزدیک بازدید و با نحوه کنترل کیفی انواع کودها آشنا شدند.

  
    

نمایش تعداد بازدیدها : 130

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8