دوشنبه, 5 فروردين 1398
برگزاری كارگاه آموزشی تغذیه گیاهی

به همت سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان و با همکاری موسسه تحقیقات خاک و آب کارگاه آموزشی یک روزه "تغذیه گندم و کلزا" در تاریخ 7 اسفند 1397 با حضور مدیران، محققان، کارشناسان و کشاورزان خبره و پیشرو این استان و با هدف آشنایی، توانمندسازی و آموزش کشاورزان خبره منطقه در سالن همایش های سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب آقای دکتر محمدمهدی طهرانی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب و متخصص حاصلخیزی خاک، کود و تغذیه گیاه و مدرس این دوره یک روزه بود. ایشان ضمن ارائه سخنرانی خود تحت عنوان "نقش مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و راه کارهای مقابله با تنش های محیطی در کشت های پاییزه" به بیان اصول حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، نقش انواع کودهای تک عنصری و ترکیبی و محرک های رشد گیاه اشاره داشتند و ضرورت و منشاء اثر هر یک از کودها و محرک های رشد گیاه در زمان، مقدار و محل مناسب مصرف آن ها را تشریح نمودند.

    

نمایش تعداد بازدیدها : 149

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8