شنبه, 30 شهريور 1398
كسب امتیاز خوب برای مجله پژوهش های خاك در بررسی و ارزیابی كیفی مجله های علمی كشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، بر اساس گزارش منتشره از سوی فرهنگستان علوم تحت عنوان "بررسی و ارزیابی کیفی مجله های علمی کشاورزی و منابع طبیعی در گروه علوم کشاورزی سال 1397"، مجله های پژوهش خاک (علوم خاک و آب سابق) - ناشر موسسه تحقیقات خاک و آب و مجله زیست شناسی خاک - ناشر انجمن علوم خاک ایران با کسب بالاترین امتیاز بر اساس اطلاعات در دسترس اعضاء شاخه در بین 10 مجله در رشته ذیربط که به زبان فارسی منتشر می گردد حائز دریافت درجه کیفی خوب شد.

بر اساس امتیازهای کل بدست آمده و با استفاده از متداول ترین روش آماری، مجله های ارزیابی شده در چهار رتبه خوب، متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف قرار گرفتند.

مجله های خوب شامل: 1- زیست شناسی خاک و 2- پژوهش های خاک

مجله های متوسط شامل: 1- پژوهش های حفاظت آب و خاک، 2 - آب و خاک، 3-  علوم آب و خاک، 4- مدیریت خاک و تولید پایدار و 5- تحقیقات آب و خاک ایران

مجله های ضعیف شامل: 1- دانش آب و خاک و 2- حفاظت منابع آب و خاک

مجله های بسیار ضعیف شامل: 1- مهندسی زراعی

لازم به یادآوری است که مجله علمی- پژوهشی "پژوهش های خاک" فصلنامه ای است برای نشر مقاله های اصیل و داوری شده. هدف این نشریه ارائه نتایج پژوهش ها و مطالعاتی است که گستره متنوعی از موضوع های نقشه برداری خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک خاک، رابطه خاک - آب - گیاه، فرسایش و تخریب و حفاظت خاک و بهره برداری پایدار از منابع خاک در ایران را شامل می شود. گروه هدف و مخاطب این مجله دانشمندان، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران در نهادهای آموزشی و پژوهشی و اجرایی، دانشجویان، کارشناسان ترویج، مدیران و سیاست گذاران کشاورزی و منابع طبیعی است. زبان اصلی مجله فارسی است و چکیده مقالات به زبان انگلیسی هم درج می شود. مقالات ارسالی به مجله می بایست مبتنی بر تحقیقاتی باشد که نتایج آن قبلاً چاپ نشده و به مجلات دیگر نیز ارسال نشده باشد.


 

نمایش تعداد بازدیدها : 198

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8