شنبه, 30 شهريور 1398
انتشار كاتالوگ كلكسیون میكروبی موسسه تحقیقات خاك و آب

به همت پژوهشگران بخش تحقیقات بیولوژی موسسه تحقیقات خاک و آب کتاب کاتالوگ کلکسیون میکروبی موسسه تحقیقات خاک و آب در 69 صفحه چاپ و در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب آقای دکتر هادی اسدی رحمانی رییس موسسه، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات بیولوژی و یکی از نویسندگان کتاب مذکور در این باره گفت: این کلکسیون که حاصل فعالیت های دو دهه اخیر پژوهشگران بخش می باشد در برگیرنده بیش از 800 سویه باکتری در 43 جنس می باشد.

کلکسیون میکروبی موسسه تحقیقات خاک و آب (CCSM) در سال 2005 به عضویت کنفدراسیون بین المللی کلکسیون میکروبی (WFCC) در آمده و با شماره 891 در این کنفدراسیون به ثبت رسیده است.

این کلکسیون هم اکنون ارائه دهنده انواع خدمات شناسایی میکروارگانیسم ها، ذخیره سازی سویه و تدارک سویه های میکروبی به مراکز پژوهشی و دانشگاهی می باشد.

فایل دیجیتالی (pdf) این کاتالوگ نیز در آینده نزدیک در وب سایت موسسه تحقیقات خاک و آب بارگذاری و در دسترس علاقه مندان خواهد بود.


 


نمایش تعداد بازدیدها : 330

بازگشت                   
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8