سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
برگزاری گردهمایی سالیانه رؤسای بخش های تحقیقاتی سراسر كشور به همراه برنامه تحقیقات مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه

گردهمایی سالیانه رؤسای بخش ­های تحقیقاتی سراسر کشور به همراه برنامه تحقیقات مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه با حضور دکتر هادی اسدی رحمانی رییس موسسه تحقیقات خاک و آب، قائم مقام، معاونین و رؤسای بخش های تحقیقاتی ستادی و استانی موسسه روز سه شنبه 11 دی 1397 در سالن جلسات موسسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب آشنایی و هماهنگی با سیاست­ های روز موسسه و همچنین پیگیری اجرای دو برنامه "شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه" و "شناخت و مدیریت کربن آلی خاک" از اهداف اصلی این گردهمایی بود. مطالب در سه محور "بررسی و تحلیل مسائل حوزه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه " گزارش پیشرفت پروژه­ های مصوب" و "پیشنهادات آینده" ارائه گردید.

در ابتدای این جلسه آقای دکتر اسدی رحمانی پس از خوش­ آمد گویی به میهمانان و ارائه سیاست­ های کاری آینده موسسه، مباحثی در رابطه با تحلیل وضعیت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در کشور، تحلیل توصیه و مصرف کود در کشور، تحلیل نتایج پایلوت­ های تغذیه گیاهی در کشور و تحلیل وضعیت کربن آلی خاک مطرح نمودند. در ادامه این گردهمایی آقای دکتر محمدرضا بلالی رییس بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گزارشی از اجرای سال اول طرح و پروژه­ های مدیریت مصرف عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و ارزیابی کیفیت خاک در کشاورزی حفاظتی، اثر مواد محرک رشد گیاهی بر کاهش تنش های خشکی، شوری و افزایش کارایی عناصر غذایی، ارزیابی فنی و اقتصادی کاربرد توأم کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر تولید محصول در تناوب­ های زراعی مختلف در کرت های ثابت، شناخت وضعیت تغذیه محصولات زراعی کشور، شناخت وضعیت تغذیه درختان میوه در کشور، بررسی رفتار شیمیایی سیلیسیم در خاک و نقش آن در عملکرد برخی گیاهان زراعی و مقابله با تنش های غیرزنده ارائه نمودند.


           

نمایش تعداد بازدیدها : 203

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8