دوشنبه, 5 فروردين 1398
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه سما از مؤسسه تحقیقات خاك و آب

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب دانش آموزان دبیرستان دخترانه سما کرج پایه ­های دهم و یازدهم وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی روز دوشنبه 1397/9/12 از بخش­ های مختلف مؤسسه تحقیقات خاک و آب بازدید به عمل آوردند.

تبدیل کردن امر حفاظت از خاک و محیط زیست به یک باور ذهنی و عادت، تنها راهی است که در نهایت به حفظ محیط زیست می‌انجامد و بهترین زمان برای ایجاد چنین باوری را از مدرسه آغاز کرد و مناسبت های محیط زیستی از جمله روز جهانی خاک فرصت مناسبی برای آشنایی دانش آموزان با مباحث محیط زیستی و ایجاد انگیزه در امر آموزش به آن ها می باشد. بر این اساس دانش آموزان دبیرستان دخترانه سما کرج پایه ­های دهم و یازدهم در قالب اردوی علمی و در آستانه فرارسیدن روز جهانی خاک به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم خاک به عنوان عامل مهم در ارتقاء شرایط زیست بشر؛ از بخش های مختلف موسسه تحقیقات خاک و آب از جمله آزمایشگاه های شیمی و بیولوژی خاک، گلخانه های تحقیقاتی، مزرعه تحقیقاتی و طرح های تحقیقاتی در حال در زمینه ورمی کمپوست، انواع کودهای بیولوژی و همچنین مراحل کاشت، داشت و برداشت زعفران، کلزا و زعفران آشنا شدند.


      

نمایش تعداد بازدیدها : 87

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8