سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
كارگاه آموزشی روش های استاندارد تشریح نیمرخ و رده بندی خاك ها در مطالعات خاكشناسی و تعیین پتانسیل اراضی كشاورزی برای متقاضیان تغییر كاربرینمایش تعداد بازدیدها : 307

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8