چهارشنبه, 3 بهمن 1397
برگزیدگان ششمین گردهمایی سراسری آغاز سال زراعی 98-97 معرفی شدند

در ششمین گردهمایی سراسری آغاز سال زراعی 98-97 از برگزیدگان و نمونه های کشوری در حوزه های مختلف کشاورزی تقدیر به عمل آمد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب ششمین گردهمایی سال جدید زراعی 98-97 و کشت پاییز با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی در حوزه های زراعت، باغبانی، خاک و آب، بازرگانی و اقتصادی در روز شنبه 17 شهریور 1397  در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. همچنین در این گردهمایی نمایندگان کشاورزی بخش های خصوصی، رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها حضور داشتند. در گردهمایی از برگزیدگان حوزه های مختلف کشاورزی از جمله آقای دکتر محمدحسین داوودی رئیس دفتر ثبت کود و عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب و همچنین آقای دکتر احمد اخیانی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان بخش خاک و آب تقدیر به عمل آمد.


    

نمایش تعداد بازدیدها : 210

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8