چهارشنبه, 3 بهمن 1397
بازدید رییس موسسه تحقیقات خاك و آب از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب آقای دکتر کامبیز بازرگان رییس موسسه تحقیقات خاک و آب به اتفاق آقای دکتر کریم شهبازی رییس بخش آزمایشگاه ها روز چهارشنبه 14 شهریور 1397 از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان بازدید نمودند. در این بازدید آقای دکتر بازرگان رییس موسسه تحقیقات خاک و آب با آقای دکتر قاسم اسدیان رییس مرکز دیدار و گفتگو کردند. بررسی مسائل و مشکلات و تنگناهای بخش، افزایش میزان بهره وری فعالیت های پژوهشی و ارتقاء نیروهای انسانی از جمله محورهای مورد گفتگو بود.

رییس موسسه تحقیقات خاک و آب سپس از فروچاله کردآباد و نوآباد بخش شهرستان کبودرآهنگ بازدید نمودند. در ادامه آقای دکتر امیری عضو هیئت علمی و محقق مرکز علت وقوع فروچاله را تشریح کرد. وی افزود دو نوع فرونشست وجود دارد یک نوع که بصورت آنی (فروچاله) و نشست تدریجی، دکتر امیری گفت: بر اساس تحقیقات انجام گرفته باید از کف کنی چاه ها جلوگیری شود و دوم چاه های که دارای مجوز هستند از فعالیت آن ها جلوگیری نمایند. امیری اظهار کرد با توصیه های کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی همدان و همکاری امور آب استان نرخ وقوع فروچاله رو به کاهش است. در ادامه رییس موسسه خواستار شناسایی محدوده هایی که خطر احتمال وقوع فروچاله وجود دارد شد.

        

نمایش تعداد بازدیدها : 210

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8