چهارشنبه, 3 بهمن 1397
برگزاری كارگاه آموزشی آماده سازی نمونه در مؤسسه تحقیقات خاك و آب

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب به همت بخش آزمایشگاه های مؤسسه با توجه به اهمیت آماده سازی نمونه های مورد آزمون در انجام صحیح آزمایشات مختلف و به منظور آشنایی اعضای هیأت علمی، محققان و کارشناسان ستادی و استانی، دوره آموزشی آماده سازی نمونه (خاک، آب، گیاه و کود) روز چهارشنبه 21 شهریور 1397 و همزمان به صورت ویدئوکنفرانس در سالن حوزه مدیریت این مؤسسه برگزار خواهد شد.


 


نمایش تعداد بازدیدها : 266

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8