چهارشنبه, 3 بهمن 1397
بازدید رئیس مؤسسه تحقیقات خاك و آب از بخش خاك و آب آذربایجان شرقی

آقای دکتر کامبیز بازرگان رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب به همراه دکتر هادی اسدی رحمانی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مؤسسه روز چهارشنبه مورخ 1397/6/7 از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی و همچنین بخش خاک و آب این مرکز بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات خاک و آب آقای دکتر بازرگان در این سفر همچنین با آقای مهندس فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان دیدار و گفتگو داشتند. تشریح طرح تعیین تناسب اراضی برای محصولات زراعی و باغی و سایر توانمندی های موسسه تحقیقات خاک و آب از موضوعات مطرح شده در این بازدید بود. همچنین در این دیدار آقای مهندس ایرانی فام معاونت تولیدات گیاهی این سازمان از خدمات و کمک های فنی موسسه تشکر و قدردانی نمودند.

در ادامه این بازدید آقای دکتر بازرگان و آقای دکتر اسدی رحمانی ضمن بازدید از بخش خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی با دکتر احمد بایبوردی رئیس بخش خاک و آب و اعضای هیآت علمی و همکاران بخش دیدار و گفتگو نمودند. در این نشست مسائل و مشکلات بخش مطرح و تصمیمات لازم در خصوص فعالیت های پژوهشی، نیروی انسانی، اعتبارات و رفع نواقص آزمایشگاه های بخش اتخاذ شد.

همچنین آقای دکتر هادی اسدی رحمانی روز سه شنبه 1397/6/6 از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی و بخش خاک و آب این مرکز بازدید بعمل آوردند. دکتر اسدی رحمانی در این بازدید با آقای دکتر روانلو رییس مرکز، دکتر محمود زاده معاون پژوهشی این مرکز، آقای دکتر عزیز مجیدی رئیس بخش خاک و آب و اعضای هیأت علمی و کارشناسان بخش مذکور دیدار و گفتگو داشتند.

بررسی مسائل و مشکلات و تنگناهای بخش، افزایش میزان بهره وری فعالیت های پژوهشی و تخصیص اعتبارات لازم برای بازسازی آزمایشگاه از جمله محورهای مورد گفتگو بود. آقای دکتر اسدی رحمانی در ادامه از قسمت های مختلف از جمله آزمایشگاه های بخش بازدید و با همکاران دیدار و گفتگو داشتند.


    


نمایش تعداد بازدیدها : 235

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8