سه‌شنبه, 3 مهر 1397
برگزاری سخنرانی علمی توسط اساتید بخش فیزیك خاك گروه خاكشناسی دانشگاه بایروث آلمان (University of Bayreuth)
 ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ 

 

نمایش تعداد بازدیدها : 134

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8