پنج‌شنبه, 24 آبان 1397
مطالعات خاكشناسی در طراحی و نظارت بر اجرای روش های نوین آبیاری بازنگری می شود
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ 

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک اولین جلسه بازنگری شرح مطالعات خاکشناسی مندرج در "شرح خدمات طراحی و نظارت بر اجرای روش­ های نوین آبیاری" ، "مبانی و ضوابط تجهیز و نوسازی اراضی" و "توسعه شبکه­ های آبیاری و زهکشی" روز یک­شنبه مورخ 1397/04/31 به ریاست دکتر ناصر دواتگر معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته و همکاران بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک و بخش تحقیقات ارزیابی اراضی و نمایندگانی از معاونت آب و خاک، دانشگاها، شرکت های مهندسین مشاور و مهندسین طراح مرتبط با موضوع در سالن جلسات موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شد.

دکتر دواتگر در این جلسه با بیان اینکه با توجه به عدم وجود الزامات قانونی در بکارگیری مطالعات خاکشناسی و عدم به نتیجه رسیدن نتایج مطلوب در پروژه های اجرا شده بر لزوم بازنگری کلی در دستورالعمل های اجرایی و الزامات قانونی آبیاری تحت فشار تأکید داشت. پس از بحث و تبادل نظر های مختلف، تشکیل کارگروه های فرعی تخصصی به منظور احصاء چالش ها، بازنگری در شرح خدمات مطالعات خاک، تعیین الزامات قانونی و الزامات فنی، تهیه دستورالعمل های کاربردی و محور های امکان سنجی توسعه آبیاری تحت فشار به تصویب رسید.      

نمایش تعداد بازدیدها : 181

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8