چهارشنبه, 25 مهر 1397
با حضور رئیس مؤسسه تحقیقات خاك و آب اولین آزمایشگاه بیولوژی خاك استانی افتتاح شد
 ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ 

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب همزمان با سفر استانی دکتر کامبیز بازرگان رییس موسسه تحقیقات خاک و آب و معاونین ستاد موسسه به استان فارس اولین آزمایشگاه بیولوژی خاک استانی در بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و با حضور دکتر ابراهیم زارع رییس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، رییس بخش خاک و آب و اعضاء هیئت علمی و محققان بخش خاک و آب مرکز در تاریخ 26 اردیبهشت سال جاری صورت پذیرفت. با افتتاح این آزمایشگاه گروه تحقیقاتی بیولوژی خاک در این بخش فعال شده و قادر است بسیاری از پارامترهای مهم بیولوژی خاک را اندازه گیری نماید.

  
     


نمایش تعداد بازدیدها : 283

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8