دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397
بررسی كارگروه امور پژوهشی كمیته اعتباربخشی مؤسسه
 ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ 

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، جلسه کمیته اعتباربخشی موسسه تحقیقات خاک و آب با حضور دکتر بازرگان رییس موسسه و رییس کمیته و دکتر دواتگر معاون پژوهشی موسسه و تعدادی از اعضای کمیته برگزار شد.

در این جلسه گزارش فعالیتهای صورت گرفته تا به امروز به رییس موسسه ارائه شد، همچنین با توجه به تکمیل بررسی و نهایی شدن کارگروه های هیات علمی، ترویج و بودجه و نیروی انسانی، کارگروه اعتباربخشی امور پژوهشی به ریاست دکتر دواتگر بررسی شد.

این کمیته با توجه به ماهیت موسسه در راستای ارزیابی برون سازمانی از هفت کارگروه تشکیل شده و وظایف هر یک از کارگروه ها تعیین شده است.

گفتنی است کمیته اعتبار بخشی موسسه تحقیقات خاک و آب از هفت کارگروه اهداف، رسالت و تشکیلات سازمانی به ریاست دکتر بلالی، کارگروه هیأت علمی به ریاست دکتر سمر، کارگروه نیروی انسانی به ریاست دکتر رضایی، کارگروه بودجه، امکانات و امتیازات به ریاست دکتر رضایی، کارگروه آموزش و ترویج به ریاست دکتر فلاح، کارگروه امور پژوهشی به ریاست دکتر دواتگر، کارگروه کنترل کیفی کود، تولید نقشه های مطالعات خاکشناسی و آزمایشگاهها به ریاست دکتر شهبازی تشکیل شده است.

  

ایجاد شده توسط بخش خدمات فنی و تحقیقاتی- واحد IT
نمایش تعداد بازدیدها : 396

بازگشت                   
 
موسسه تحقیقات خاک و آب

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8